SHTYPI OFSET
  • Kompania jone posedon teknologji te larte per ti plotesuar kerkesat e shtypit modern. Posedojme makine shtypi HEIDELBERG SPEEDMASTER 74, me pese ngjyra shtypi dhe llak njekohesisht, qe mundeson shtyp te shpejte dhe kualitativ

  • Poashtu, makina tjeter e shtypit HEIDELBERG MOVS, me kater ngjyra eshte ne dispozicion per te mundesuar kryerjen me kohe te te gjitha porosive

  • SHTANCIMI
  • Nje nga fazat e rendesishme te prodhimit eshte edhe shtancimi. Per kete qellim posedojme makinen e shtancimit te dimenzionit B1

    Ne dispozicion eshte edhe makina e shtancimit cilinder e formatit B2, si dhe OHT per dimensione te vogla

  • PALOSJA dhe NGJITJA
  • Finalizimi i kutive kryhet me makinen automatike te palosjes/ngjitjes me shpejtesi dhe kualitet te larte